Partner PP12

Združenje obrtnikov in podjetij Furlanije - Julijske krajine – deželno združenje obrtnikov, majhnih in srednjih podjetij v Furlaniji - Julijski krajini

Italia
http://www.confartigianatofvg.it

Confartigianato Imprese FVG je drugostopenjski organ Teritorialnih združenj, ki delujejo na ozemlju dežele FJK in so včlanjena v Confartigianato. Ustanova deluje v prid povezovanja in usklajevanja med teritorialnimi združenji za analizo in skupno obravnavo vprašanj, ki so pomembna za obrtništvo in gospodarstvo. Pesebej pa Confartigianato Imprese FVG si prizadeva, da zastopa obrtniške zahteve, ki izvirajo iz Združenj, Skupin in interesnih Deželnih zvez. Confartigianato Imprese FVG spodbuja in podpisuje Skupne deželne delovne pogodbe in si prizadeva za opredelitev dogovorov z drugimi organizmi in gospodarskimi okolji zaradi razvoja in izboljšanja gospodarskih in družbenih pogojev obrtništva. Sodeluje pri javnih in zasebnih pobudah z namenom, da doseže pozitivne rezultate v prid obrtniških podjetij.

Partner presentation

Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia - Federazione Regionale Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia

Italia
http://www.confartigianatofvg.it

La Confartigianato Imprese FVG è organo di secondo grado delle Associazioni territoriali operanti nel territorio regionale e aderenti alla Confartigianato. Opera per il collegamento e il coordinamento tra le Associazioni territoriali per lo studio e la trattazione in comune dei problemi interessanti l’artigianato e l’economia. In particolare Confartigianato Imprese FVG si propone di rappresentare le istanze artigiane provenienti dalle Associazioni, dai Gruppi e dalle Federazioni regionali di Categoria. Confartigianato Imprese FVG promuove e stipula Contratti Collettivi Regionali di Lavoro e opera per la definizione di accordi con altri Organismi e Categorie economiche al fine di sviluppare e migliorare le condizioni economiche e sociali dell’artigianato. Partecipa ad iniziative pubbliche e private con la finalità di raggiungere positivi risultati per l’economia delle imprese artigiane.

Partner presentation