Partner PP1

PP1 - Regionalni razvojni center Koper

Slovenija
http://www.rrc-kp.si

Regionalni razvojni center Koper (RRC) je regionalna institucija za spodbujanje podjetniškega in gospodarskega razvoja Južnoprimorske regije. Deluje kot koordinator interesov regije na lokalni in državni ravni na področjih regionalnega razvoja, gospodarstva, človeških virov in varstva okolja. Področja delovanja RRC so: regionalne razvojne naloge, spodbujanja podjetništva (Program vavčerskega svetovanja, Garancijska shema, Izdajanje mesečnega informatorja, Organiziranje seminarjev in posvetov za podjetnike, VEM-Vse na enem mestu), razvoj človeških virov in zaposlovanja, varstvo okolja, sodelovanje v čezmejnih in mednarodnih projektih.

Partner presentation

PP1 - Centro regionale di sviluppo Capodistria (CRS)

Slovenija
http://www.rrc-kp.si

Il Centro regionale di sviluppo Capodistria (CRS) opera come un'istituzione per la promozione dello sviluppo dell'imprenditoria e dell'economia nella regione Littorale del Sud. La sua funzione è di coordinare gli interessi regionali nell'ambito dello sviluppo, dell'economia, delle risorse umane e della protezione ambientale sia a livello locale che a livello nazionale. Aree principali di attivita: sviluppo regionale, promozione dell'imprenditoria (Sistema di consulenza "voucher", Consorzi fidi, Pubblicazione dell'informatore mensile, Organizzazione di seminari e riunioni consulative per imprenditori, Sportello Unico - VEM), sviluppo di risorse umane e dell'occupazione, progetti internazionali e cooperazione transfrontaliera.

Partner presentation