Dokumenti / Documenti

Slovenija v krizi in obeti za okrevanje

  • Slovenija v krizi in obeti za okrevanje (prevod v teku)

Poslovati v Italiji

Koristi za MSP

»Čezmejne mreže na področju IKT« - Zbornik razprav s konference - Gorizia 25/05/2012

Povzetki delavnice v Porotorožu - 16-17/02/2011

WP2 - Strategija

WP3 - Informacijski sistem za upravljanje z znanji (KMS) in pilotni DBE

WP3 – Tematski dosjeji

WP4 – Ustanovitev mrež/grozdov/povezav

WP5 – Tržne raziskave na tujem

WP5 – Aktivnosti marketinga območja

Zbornik foruma čezmejne integracije – Gorizia, 30/11/2010

La Slovenia nella crisi attuale e le prospettive della ripresa

Investire e lavorare in Slovenia

I benefici del progetto iCON per le imprese

"Reti transfrontaliere nel settore dell’ICT" – Atti del Convegno - Gorizia 25/05/2012

Atti del Workshop Bioedilizia di Udine - 28/09/2011

Finanziamenti e contributi per le PMI

Atti del workshop di Portorose - 16-17/02/2011

WP2 - Strategia

WP3 – Sistema di gestione della conoscenza e progetto pilota DBE

WP3 – Dossier tematici

WP4 – Costituzione di reti/cluster/collegamenti

WP5 – Ricerche di mercato

WP5 – Attività di marketing territoriale

Atti del forum sull’integrazione transfrontaliera – Gorizia, 30/11/2010