Regionalne pisarne / Uffici regionali

V sklopu projekta iCON, program Slovenija-Italija CBC 2007-2013, smo vzpostavili mrežo štirih regionalnih informacijskih pisarn, kjer:

  • Za podjetnike in MSP nudimo informacije o možnostih financiranja inovacij, podjetništva, internacionalizacije, identificiramo čezmejne sinergije in podjetniške priložnosti, nudimo pomoč za ustanavljanje podjetij in iščemo projektne partnerje
  • Za omejeno število MSP nudimo informacije za dostop do finančnih instrumentov, podpiramo internacionalizacijo MSP (analiza trga, oblikovanje skupnih podjetij, strategije internacionalizacije), oblikujemo inovacijske strategije in poslovne načrte, podpiramo čezmejna gospodarska partnerstva.

Kontakti

RRC Koper Naslov: Ulica 15. maja 19, Koper
Telefon: +386 5 66 37 590
E-mail: info@rrc-kp.si
Kontaktna oseba: Dott. Mag. Tina J. Matekovič
Rod Ajdovščina Naslov: Gregorčičeva 20, Ajdovščina
Telefon: + 386 5 365 36 02
E-mail: ra.rod@siol.net
Kontaktna oseba: Silvana Peljhan
Informest Naslov: Via Cadorna 36, 34170 Gorizia
Telefon: +39 0481 597430
E-mail: icon@informest.it
Kontaktna oseba: Elisa Sfiligoi
SDGZ/URES Naslov: Ulica Cicerone 8, Trst
Telefon: +39 040 67248
E-mail: info@sdgz.it
Kontaktna oseba: Andrej Šik

Nell'ambito del progetto ICON, programma Slovenia-Italia CBC 2007-2013, e' stato costituita una rete di quattro uffici regionali di informazione, in cui:

  • Per le imprese e le istituzioni offriamo informazioni sulle possibilita' di finanziamento delle innovazioni, dell'imprenditoria, dell'internazionalizzazione, identifichiamo possibili sinergie transfrontalere e occasioni di collaborazione imprenditoriale, offriamo un supporto generale per la costituzione di impresa, ricerchiamo partner a livello transfrontaliero
  • Per un numero scelto di istituzioni offriamo informazioni per l'accesso agli strumenti finanziari a supporto delle imprese e supporto per l'internazionalizzazione (analisi di mercato, costituzione di imprese comuni, strategie di internazionalizzazione), formuliamo strategie innovative e di progetti imprenditoriali adeguati al gruppo prescelto, offriamo supporto ai partenariati economici transfrontalieri

Contatti

Informest Indirizzo: Via Cadorna 36, 34170 Gorizia
Telefono: 0481 597430
E-mail: icon@informest.it
Persona di contatto: Elisa Sfiligoi
SDGZ/URES Indirizzo: Via Cicerone 8, Trieste
Telefono: +39 040 67248
E-mail: info@sdgz.it
Persona di contatto: Andrej Šik
RRC Koper Indirizzo: Ulica 15. maja 19, Koper
Telefono: + 386 5 663 75 83
E-mail: info@rrc-kp.si
Persona di contatto: Tina J. Matekovič
Rod Ajdovščina Indirizzo: Gregorčičeva 20, Ajdovščina
Telefono: + 386 5 365 36 02
E-mail: ra.rod@siol.net
Persona di contatto: Silvana Peljhan