Partner PP8

INFORMEST - Center za pospeševanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja

via Cadorna, 36 - 34170 Gorizia - Italia
http://www.informest.it

Informest je javna ustanova, ustanovljena po državnem zakonu leta 1991, ki velja za eno najpomembnejših italijanskih stvarnosti v prizorišču mednarodnega sodelovanja. Mandat Informesta predvideva okrepitev gospodarskega, družbenega in institucionalnega sodelovanja med italijanskim Severovzhodom, balkanskimi in vzhodnoevropskimi državami. S pomočjo italijanskega Inštituta za študije in dokumentacijo Evropske Skupnosti in Vzhodne Evrope (ISDEE), se lahko Informest ponaša z že desetletno izkušnjo v analizi razvojnih dinamik v jugovzhodnih evropskih državah s posebno pozornostjo na infrastrukturne politike v državah novočlanicah in kandidatkah za pristop.

Partner presentation

INFORMEST - Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale

via Cadorna, 36 - 34170 Gorizia - Italia
http://www.informest.it

Informest, associazione pubblica istituita per legge nazionale nel 1991, è una delle principali realtà italiane nel panorama della cooperazione internazionale. Il mandato di Informest prevede di rafforzare la cooperazione economica, sociale ed istituzionale tra il Nord/Est italiano e i paesi dell'area balcanica e dell'Est Europeo. Grazie all'Area Studi e Ricerche ISDEE, Informest può vantare un'esperienza ormai decennale nell'analisi delle dinamiche di sviluppo dell'area sud-est europea, con particolare attenzione alle politiche infrastrutturali nei paesi nuovi membri ed in preadesione.

Partner presentation